Treść zadań: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Tomek zbiera pieniądze na wymarzony rower. Zaplanował, że kupi rower w cenie 600 zł, kask za 60 zł i dwie pary ochraniaczy po 15 zł. Rodzice Tomka powiedzieli mu, że jeśli uzbiera 1/3 potrzebnej kwoty, to otrzyma od nich brakującą resztę. Ile pieniędzy dołożą do roweru rodzice Tomka?

A. 460 zł B. 425 zł C. 330 zł D. 230 zł

ZADANIE 2.

Jaka część figury jest zamalowana?

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

Podążaj w rowerowych kołach od startu do mety i wykonuj kolejne działania z pól. Zaczynamy od liczby za polem START.

Jakie dwa wyniki otrzymujemy, jeżeli pierwszy wynik jest z lewego/przedniego koła?

A. 52 i 75 B. 52 i 72 C. 72 i 57 D. 57 i 72

powrót do góry