Treść zadań: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Ile na przedstawionym rysunku jest odcinków, do których należy punkt C? Pamiętaj, że końce odcinka także należą do tego odcinka.

A. 2 B. 4 C. 7 D. 8

ZADANIE 2.

Ile rombów widzisz na przedstawionym rysunku?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 1. Dziesięć wieków to ........ lat.
 2. Wielokąt o najmniejszej możliwej liczbie boków to ....... .
 3. Piętnaście minut to inaczej ......... .
 4. Suma liczb IV i X zmniejszona o IX.
 5. Ile monet liczy kwota 4 zł wypłacona w połowie w monetach po 50 groszy, a w połowie w monetach po 20 groszy ?
 6. Jeżeli niemowlę w styczniu skończy trzy miesiące to znaczy, że jego miesiącem urodzin jest ................ .
 7. Kasia ma 150 cm wzrostu, wzrost Gosi to 11 tuzinów centymetrów. Która z dziewczynek jest niższa?
 8. Jaka liczba powinna się znaleźć w miejscu ?
  (58 - ) : 8 = 6
 9. Odcinek pięć razy krótszy od odcinka o długości 1 m ma długość ........... cm.

powrót do góry