Treść zadań: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Ile wynosi pole powierzchni całej kostki Rubika, jeżeli pojedynczy element kostki to kwadrat o wymiarach 0,01 m x 0,01 m ?

A. 0,054 m2 B. 2,7 cm2 C. 27 cm2 D. 54 cm2

ZADANIE 2.

Jaką miarę ma kąt α (alfa)?

A. 36° B. 44° C. 46° D. 54°

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. Symbol oznacza ................................ .
  2. Miesiąc z kwartału o 92 dniach, który jako jedyny w tym kwartale jest wyrażony liczbą parzystą to ................ .
  3. Kwadrat liczby osiem to sześcian liczby .................. .
  4. Jeżeli wszystkie liczby pierwsze ustawimy rosnąco, to na piątym miejscu będzie liczba ............ .
  5. Może być mianowana lub liczbowa.
  6. Liczba 72750 to zaokrąglenie liczby 72745,23 do pełnych ................. .
  7. Przemek przeszedł 1 km w kwadrans, Piotrek 600 m w 10 minut, a Zbyszek 2,5 km w pół godziny. Który z chłopców szedł najwolniej ?
  8. 3 zł rozmieniamy na taką samą ilość monet o nominale 10 groszy, co i 50 groszy. Dokładamy do nich trzy monety po 20 groszy. Ile mamy teraz monet ?
  9. Średnica to najdłuższa ................... .

powrót do góry