Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Dziewczynki otworzyły pudełko z 10 kredkami i rozpoczęły tworzenie wspólnego rysunku. Karolina rysuje czerwony rower, Wera rysuje niebieskie chmurki, a Patrycja zieloną trawę. Z ilu kredek Marek może wybrać swoją kredkę, żeby rysować razem z dziewczynkami?

A. 10 B. 7 C. 3 D. 1

ZADANIE 2.

Basen, na którym mają się odbyć zawody pływackie ma 7 torów. Każdy tor ma długość 25 metrów. Zawodnicy popłyną dwa razy tam i z powrotem. Jaką długość przepłynie każdy z zawodników?

A. 100 m B. 700 m C. 50 m D. 350 m

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 1. Dziesięć wieków to ........ lat.
 2. Wielokąt o najmniejszej możliwej liczbie boków to ....... .
 3. Piętnaście minut to inaczej ......... .
 4. Suma liczb IV i X zmniejszona o IX.
 5. Ile monet liczy kwota 4 zł wypłacona w połowie w monetach po 50 groszy, a w połowie w monetach po 20 groszy ?
 6. Jeżeli niemowlę w styczniu skończy trzy miesiące to znaczy, że jego miesiącem urodzin jest ................ .
 7. Kasia ma 150 cm wzrostu, wzrost Gosi to 11 tuzinów centymetrów. Która z dziewczynek jest niższa?
 8. Jaka liczba powinna się znaleźć w miejscu ?
  (58 - ) : 8 = 6
 9. Odcinek pięć razy krótszy od odcinka o długości 1 m ma długość ........... cm.

powrót do góry