Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Basen, na którym mają się odbyć zawody pływackie ma 7 torów. Dyscyplina cieszy się dużym zainteresowaniem i do udziału zgłosiło się ćwierć setki zawodników. Skoro w jednej turze startuje 7 zawodników, to ile tur trzeba przeprowadzić?

A. 3 B. 7 C. 2 D. 4

ZADANIE 2.

W fabryce sprzętu sportowego znajduje się 10 maszyn do produkcji lamp rowerowych. Jedna maszyna w ciągu 30 minut produkuje 20 lamp. Ile lamp zostanie wyprodukowanych w ciągu dnia, zakładając, że maszyny pracują 8 godzin dziennie?

A. 1800 B. 3200 C. 180 D. 320

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. Ile razy trzeba przebiec po całej bieżni długości 150m, aby pokonać dystans 600m ?
  2. 12 sztuk.
  3. Rok dzielimy na cztery ......................, po trzy miesiące w każdym.
  4. Jeżeli teraz byłaby godzina 23.00, to za godzinę będzie ................ .
  5. Prostokąt o równych bokach to ............. .
  6. Suma cyfr obecnego roku.
  7. Mogą być parzyste lub dodatnie.
  8. Mierzymy ją linijką.
  9. Kształt monety i tarczy zegara.

powrót do góry