Treść zadań: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Basia uwielbia jeździć na rowerze. W domu kolekcjonuje wstążki i ma ich już 16 w różnych kolorach. Jeśli 4 odda siostrze, a dwie wymieni u Ady, to ile będzie miała wstążek?

A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

ZADANIE 2.

Mama Oli wstaje codziennie kwadrans przed siódmą. Pół godziny później przychodzi do pokoju Oli, aby ją obudzić. O której godzinie mama budzi Olę? Wskaż zegar, który wskazuje odpowiedź.

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

Podążaj w rowerowych kołach od startu do mety i wykonuj kolejne działania z pól. Zaczynamy od liczby za polem START.

Jakie dwa wyniki otrzymujemy, jeżeli pierwszy wynik jest z lewego/przedniego koła?

A. 13 i 10 B. 10 i 13 C. 9 i 10 D. 13 i 5

powrót do góry