Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

W autobusie są 42 miejsca siedzące. Jechało nim 56 pasażerów, wszystkie miejsca były zajęte. Ile osób musiało stać, jeżeli na każdym z miejsc usiadła jedna osoba?

A. 14 B. 42 C. 56 D. 98

ZADANIE 2.

Oliwia wychodzi z domu do szkoły kwadrans przed godziną ósmą. Budzi się pół godziny przed opuszczeniem domu. O której godzinie budzi się Oliwia? Wskaż zegar, który wskazuje odpowiedź.

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
  1. Wynik działania 29 - 21.
  2. Następny dzień po niedzieli.
  3. Odmierza czas.
  4. Pomyśl sobie jakąś liczbę (jaką chcesz). Odejmij od niej taką samą liczbę. Jaki wynik otrzymałeś/otrzymałaś?
  5. Liczby 4, 3, 2, 1 są ułożone od największej do ......
  6. Ustawić liczby od największej do najmniejszej to inaczej ustawić liczby ......

powrót do góry