Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Jeżeli a + b = 17 i a + b + c = 29, to liczba o 7 mniejsza od c równa się

A. 5 B. 7 C. 22 D. 39

ZADANIE 2.

Na planie przedstawiono pewien teren. Jakie jest jego pole?

A. 10,5 m2 B. 12,5 m2 C. 25 m2 D. 52 m2

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
 1. 15 sztuk to ......
 2. W liczbie dziesiętnej oddziela całości od części dziesiętnych, setnych itd.
 3. Nad kreską ułamkową.
 4. 3600 sekund.
 5. Oś ...... - prosta, na której ustalamy punkt zerowy, podziałkę, a punktom przyporządkowujemy liczby.
 6. Połowa połowy.
 7. Przyrząd do rysowania okręgów.
 8. Aby woda zamarzała lub lód topniał musi mieć wartość 0°C.
 9. ...... - linia utworzona z ciągu odcinków (koniec jednego jest początkiem następnego); może być zamknięta lub otwarta.
 10. Wielokąt o 5 bokach.
 11. Liczba, która nie może być dzielnikiem.
 12. Suma długości wszystkich boków wielokąta to jego ......
 13. W trójkącie podane są miary dwóch kątów wewnętrznych: 90° i 40°. Ile stopni ma trzeci kąt?
 14. Mierzymy je kątomierzem.
 15. Np. stożek lub prostopadłościan.

powrót do góry