Treść zadań: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Ania ma 25 złotych. Kupiła cztery długopisy po 2,50 zł każdy. Po tych zakupach od taty dostała 9 zł. Ile ma teraz pieniędzy?

A. 36,50 zł B. 34 zł C. 24 zł D. 15 zł

ZADANIE 2.

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

A. 60 B. 80 C. 30 D. 100

ZADANIE 3.

Zaczynasz podróż po kratkowanej planszy od pola z napisem START.
Możesz poruszać się w prawo, w lewo, w górę lub w dół. Wyniki kolejnych działań powiedzą Ci, o ile pól się przesuwasz, np. "5 w lewo" oznacza przejście o 5 pól w lewo. Kliknij w pole START i poruszaj się strzałkami na klawiaturze.44 : 11 = .... w prawo
25 · 0 + 2 = .... w dół
iloczyn liczb 3 i 2 = .... w lewo
tuzin : 12 = .... w dół
45 : 9 = .... w prawo
87 + 35 – 118 = .... w górę

Swoją wędrówkę po planszy zakończyłeś(aś) w polu z literą:

A. B. C. D.

powrót do góry