Treść zadań: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Wynik działania 50 : 5 · 10 : 2 to

A. B. 1 C. 2 D. 50

ZADANIE 2.

Jakie jest pole zacieniowanej figury, zakładając, że pole kwadracika (jednej kratki) to 1?

A. 6 B. 7 C. 8 D.

ZADANIE 3.

Zaczynasz podróż po kratkowanej planszy od pola z napisem START.
Możesz poruszać się w prawo ( P ), w lewo ( L ), w górę ( G ) lub w dół ( D ). Wyniki kolejnych działań powiedzą Ci, o ile pól się przesuwasz, a literka – w którą stronę, np. 5 L oznacza przejście o 5 pól w lewo. Pamiętaj o poprawnej kolejności wykonywania działań. Kliknij w pole START i poruszaj się strzałkami na klawiaturze. 3, 2, 1 ... start !


ćwierć tuzina = .... G
2 + 4 : 2= .... L
54 : 6 : 3 = .... D
236 – (117 + 113) = .... G
(1052 – 992) : (4 · 5 · 1) = .... P
iloraz liczby 27 i połowy osiemnastu = .... L

Swoją wędrówkę po planszy zakończyłeś(aś) w polu z literą:

A. B. C. D.

powrót do góry