Treść zadań: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

Na tablicy nauczycielka napisała trzy liczby: 13, 30, 23. Po chwili zapisała te liczby od najmniejszej do największej, czyli tak:

A. 13, 30, 23 B. 30, 23, 13 C. 30, 13, 23 D. 13, 23, 30

ZADANIE 2.

Alinka ułożyła figury zgodnie z wymyśloną przez siebie zasadą.

Odgadnij tę zasadę. Jakie kolejne dwie figury należy dołożyć według zasady Alinki?

A. B. C. D.

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
  1. Drugi miesiąc roku.
  2. Za pomocą liter jest zapisywany wyraz, a za pomocą cyfr …............ .
  3. Występują w schodach, nazwiemy też tak szkolne oceny, a także określają temperaturę w skali Celsjusza.
  4. Janka ma 21 jabłek, a Kinga ma ich 12. Która z dziewczynek ma mniej jabłek?
  5. Wynik dodawania.

powrót do góry