Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Po wybiegu w zoo chodzą lwy. Każdy lew ma jeden ogon, dwoje uszu i cztery łapy. Ile lwów chodzi po tym wybiegu, jeśli łączna liczba ich ogonów, uszu i łap wynosi 84? obrazek

A. 42 B. 28 C. 14 D. 12

ZADANIE 2.

Jesienią zarządzono w szkole zbiórkę kasztanów. Dzieci z klasy IV a ustawiły na wadze 4 wiadra wypełnione po brzegi kasztanami, aby sprawdzić, ile kilogramów udało się zebrać. Ile ważą kasztany w jednym wiadrze, skoro waga wskazuje 100 kg, a puste wiadro waży 1 kg. obrazek

A. 20 kg B. 24 kg C. 26 kg D. 18 kg

ZADANIE 3.

Suma liczb w każdym wierszu (poziomo) i kolumnie (pionowo) powinna być taka sama. Który rysunek wskazuje poprawnie uzupełnioną tabelę?

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

ZADANIE 4.

Ile trójkątów jest na przedstawionym rysunku?obrazek

A. 6 B. 13 C. 16 D. 17

powrót do góry