Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Klasa V d postanowiła zmierzyć obwód boiska szkolnego do piłki nożnej, jednak nie miała to do tego narzędzi. Pan Woźny znał sposób jak sprawdzić wymiary boiska bez użycia narzędzi. Okazało się, że boisko ma wymiary 10 razy większe niż ławka na trybunach w kształcie prostokąta o wymiarach 3 x 2 metry. Jaki jest obwód boiska? obrazek

A. 50 m B. 100 m C. 130 m D. 200 m

ZADANIE 2.

Mama kupiła dla swoich dzieci 200 g ich ulubionych cukierków. Cukierków o smaku cytrynowym jest 40 g, o smaku śliwkowym 48 g, obrazek cukierków o smaku wiśniowym, natomiast pozostałe cukierki są czekoladowe. Na którym rysunku prawidłowo określono udział poszczególnych cukierków, jeśli jeden kwadrat odpowiada 2 gramom cukierków?
obrazek

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

ZADANIE 3.

Czerwona wstążka ma długość obrazek metra, ale krawcowa na zrobienie kokardy potrzebuje tylko obrazek długości tej wstążki. Ile centymetrów wstążki potrzeba na zrobienie kokardy?obrazek

A. 75 cm B. obrazek m C. 50 cm D. 0,25 m

ZADANIE 4.

Michał układa z zapałek liczby w sposób pokazany na rysunku. Ile zapałek należy użyć do zapisania roku, który będzie za 1000 dni?
obrazek

A. 12 B. 22 C. 218 D. 1000

powrót do góry