Treść zadań: Konkurencja 1

ZADANIE 1.

Jeśli odcinek o długości 90 cm narysujemy w skali 2:1, a następnie otrzymany odcinek w skali 1:3, to otrzymamy odcinek o długości:obrazek

A. 15 cm B. 45 cm C. 60 cm D. 360 cm

ZADANIE 2.

Mariusz w pewnym roku zanotował sobie cztery wskazania termometru w wybranym dniu czterech kolejnych pór roku. Zimą zanotował: - 20 °C, wiosną temperaturę o 35 stopni wyższą, latem dwa razy wyższą niż wiosną, natomiast jesienią o obrazek niższą niż latem. Jaką temperaturę zapisał jesienią?obrazek

A. 30 °C B. 20 °C C. 25 °C D. 5 °C

ZADANIE 3.

Dwa z pośród podanych równań zostały błędnie rozwiązane. Wskaż które to równania. obrazek

A. Pierwsze i drugie B. Pierwsze i trzecie C. Drugie i czwarte D. Trzecie i czwarte

ZADANIE 4.

Ma wszystkie ściany boczne w kształcie prostokątów, prostopadłe do trójkątnej podstawy. O jaką bryłę chodzi?

A. Prostopadłościan trójkątny B. Prostopadłościan C. Graniastosłup prosty trójkątny D. Ostrosłup trójkątny

powrót do góry