Treść zadań: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Małpka porusza się po mapie zgodnie ze strzałką i narysowaną linią. W jakiej kolejności napotka na owoce?obrazek

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

ZADANIE 3.

W każdym zbiorze wyznaczono największą liczbę. Wskaż poprawną odpowiedź.

A. obrazek B. obrazek C. obrazek D. obrazek

ZADANIE 4.

Zegar na ratuszu zatrzymał się dwie godziny i trzy kwadranse temu i wskazuje godzinę 14:00. Która jest teraz godzina?
obrazek

A. 12:15 B. 15:45 C. 16:15 D. 16:45

powrót do góry