Treść zadań: Konkurencja 2

ZADANIE 1.

Za 1 kg jabłek, 1kg gruszek i 1 kg śliwek zapłacono 20 zł. Za jabłka i gruszki zapłacono 10 zł, a za gruszki i śliwki zapłacono 15 zł. Ile kosztuje 1 kg gruszek?
obrazek

A. 2 zł B. 5 zł C. 8 zł D. 10 zł

ZADANIE 2.

W hurtowni „Jedwab” za 8 koców trzeba zapłacić 1056 zł. Tyle samo kosztują 4 komplety pościeli. Ile zapłacimy w tej hurtowni za 6 koców i 6 kompletów pościeli?obrazek

A. 1980 zł B. 2000 zł C. 1890 zł D. 2376 zł

ZADANIE 3.

Z ilu różnych liter składa się napis TRIATHLON MATEMATYCZNY?
obrazek

A. 22 B. 21 C. 13 D. 12

ZADANIE 4.

W ilu miejscach planszy można "posadzić" opadający klocek, aby nie pozostała pod nim żadna wolna przestrzeń tzn. ciemne pole? Klocków nie można obracać.
obrazek

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

powrót do góry