Treść zadań: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  1. W systemie rzymskim liczbę tę oznaczamy symbolem IV.
  2. 19 + 12 to suma liczb 19 i 12, a 19 - 12 to ich...
  3. Liczba pięć razy większa od czterdziestu to...
  4. Dwa dni przed wtorkiem.
  5. Liczby 1, 3, 5 są nieparzyste, natomiast 2, 4, 6 to liczby…
  6. Które z działań wykonamy jako pierwsze: 12+4·8=?
  7. Wynik dzielenia.
  8. Liczby ułożone od największej do najmniejszej, to liczby ułożone…

powrót do góry