Treść zadań: Konkurencja 3

ZADANIE 1.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 1. Na którym miejscu po przecinku znajdują się części setne w ułamku dziesiętnym?
 2. Iloraz liczb 4 i 2 pomnożony przez ich różnicę wynosi…
 3. x : ¼ = 32, więc x równa się ...
 4. Moneta większa niż 10 groszy i mniejsza niż 50 groszy to … gr.
 5. Część mowy określająca liczbę, liczebność, wielokrotność lub kolejność.
 6. Liczba przeciwna do liczby dodatniej jest ….
 7. Warunkiem na dodawanie ułamków zwykłych jest ich wspólny...
 8. Możemy ją określić słowami: geometryczna, płaska, przestrzenna.
 9. W kwadracie wszystkie kąty są sobie…
 10. Z pomocą wzoru P= a*h można obliczyć … równoległoboku.
 11. Najczęściej używana litera do oznaczenia niewiadomej.
 12. Standardowo h we wzorach określa … figury.
 13. 9,57 w zaokrągleniu do jedności.
 14. Kilogram to 1000…
 15. Możliwie najmniejsza dwucyfrowa liczba pierwsza większa od kwadratu liczby 3.
 16. Wyraża miarę kąta.

powrót do góry