RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ - MNOŻENIE I ODEJMOWANIE

wyłącz reklamy

6 · x - 3 = 51

6 · x =

x =

ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH
00

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • Natalia P. 2011-11-28

    to fajna gra
  • Ola 2011-10-22

    Świetna Gra.

 

matmag.pl
matematyka online zadania.

Wzory i równania:


oznaczenia literowe wielkości liczbowych. Użycie
wzorów w sytuacjach praktycznych; łatwe równania
pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych,
prowadzących do równań pierwszego
stopnia z jedną niewiadomą.
W klasie IV: próby rozwiązywania prostych równań, w których
niewiadome oznaczone są literą, znajdowanie niewiadomych
z wykorzystaniem rachunku pamięciowego i pisemnego,
uwzględniając własności działań.
W klasie V: rozpoznawanie, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych,
przedstawianie ich w prostszej postaci; obliczanie
wartości liczbowej prostych wyrażeń algebraicznych; stosowanie
wzorów w rozwiązywaniu zadań dotyczących sytuacji praktycznych.
W klasie VI: doskonalenie umiejętności z klasy V; przedstawianie
wyrażeń algebraicznych w prostszej postaci; obliczanie
wartości wyrażeń algebraicznych; zastosowania wyrażeń algebraicznych
w zadaniach otwartych i zamkniętych, zapisywanie
treści zadania w postaci równania.