ZADANIA TEKSTOWE: POŻYCZKI I LOKATY

wyłącz reklamy

Do banku wpłacamy 1000 zł na lokatę oszczędnościową z oprocentowaniem 5% w skali roku (pomijamy podatek od odsetek). Odsetki doliczamy do lokaty. Jaką kwotę mamy na lokacie po roku?

Na lokacie po roku mamy zł.

ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH
00

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego zadania.
    Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz :)

 

Procenty. Uczeń:
1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości
i od wrotnie;
2) oblicza procent danej liczby;
3) oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu;
4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście
prak tycz nym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany
procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty
rocznej. Zadania tekstowe z procentów: Obniżka podatku