WSKAŻ CYFRĘ W LICZBIE TRZYCYFROWEJ

wyłącz reklamy

184

Cyfra jedności to:

ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH
00

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • Anka 2011-11-08

    Rozwiązałam 101 poprawnie i 0 błędnych ta strona jest naprawdę fajna mogę uczyć się w domu bez pomocy innej osoby.
  • Gabrielka 2011-10-26

    supcio strona

 

matmag.pl
2). Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych:
a) ułamek zwykły jako część całości,
b) ułamek zwykły jako iloraz liczb naturalnych,
c) rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych,
d) ułamek właściwy i niewłaściwy,
e) przedstawianie ułamka niewłaściwego w postaci liczby mieszanej i odwrotnie,
f) porównywanie ułamków zwykłych o takich samych licznikach lub mianownikach,
g) zapisywanie ułamka zwykłego w postaci ułamka dziesiętnego dowolnym sposobem,
h) zapisywanie ułamków dziesiętnych skończonych w postaci ułamków zwykłych,
i) wskazywanie cyfry całości, części dziesiętnych, setnych......
j) zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci dziesiętnej i odwrotnie,
k) skracanie i rozszerzanie ułamków dziesiętnych,
l) porównywanie ułamków dziesiętnych,
ł) dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych,
m) mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ....
n) obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych , w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne,
o) rozwiązywanie zadań tekstowych ( wyszukiwanie metody rozwiązania zadania).