ZADANIA TEKSTOWE: OBLICZANIE LICZBY

wyłącz reklamy

Kuba co roku wydaje na muzykę średnio 40%, czyli 360 zł rocznej sumy swojego kieszonkowego. Ile wynosi ta suma?

Roczna suma kieszonkowego wynosi zł.

ANANAS ZA 2 POPRAWNE

0 0

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • SnickerS 2019-04-20

    te zadania są super !!
  • pauka1234 2018-11-22

    nie jestem z 6 ale jade na tym poziomie w klasie 5 dzięki temu umiem to! ta stronka jest exkstremalna!!!

 

Procenty. Uczeń:
1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości
i od wrotnie;
2) oblicza procent danej liczby;
3) oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu;
4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście
prak tycz nym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany
procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty
rocznej. Procenty zadania tekstowe: Biuro podróży