EGZAMIN 8-KLASISTY 2021 ARKUSZ 1

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą od 2021 roku formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZADANIE 1. (0-1)

Diagram przedstawia klasy pewnej szkoły i procent wszystkich uczniów tej szkoły uczęszczających do poszczególnych klas. Jeżeli do klas VIII uczęszcza 72 uczniów, to ilu uczniów jest w całej szkole?

A. 432 B. 450 C. 960 D. 1152

ZADANIE 2. (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczone liczby -5 oraz 3 tworzą odcinek. Liczby x i y dzielą ten odcinek osi na 3 równe części. Jaka jest odległość między liczbami x i y?

A. -1 B. 1 C. 2 D. 3

ZADANIE 3. (0-1)

Sześcienne kostki ułożone są w 5 kolumnach. W pierwszej jest n kostek, w każdej następnej o 3 kostki więcej niż w poprzedniej. Które wyrażenie opisuje liczbę użytych do tej konstrukcji kostek?

A. 5n B. 5n+3 C. 5n+15 D. 5n+30

ZADANIE 4. (0-1)

Lina o długości 4,5 m została podzielona na 3 części w stosunku 7:5:3. Jaką długość ma najdłuższa część tej liny?

A. 0,9 m B. 1,5 m C. 2,1 m D. 2,5 m

ZADANIE 5. (0-1)

Cenę kurtki obniżono o 15%. Ile należy zapłacić za kurtkę po obniżce, jeżeli przed obniżką kurtka kosztowała 238 zł?

A. 35,70 zł B. 178,50 zł C. 200 zł D. 202,30 zł

ZADANIE 6. (0-1)

Wskaż liczbę spełniającą równanie:

A. 4 B. 13 C. 12 D. 5

ZADANIE 7. (0-1)

Cenę szafy obniżono o 900 zł. Po obniżce cena szafy wynosiła 3600 zł. Stosunek ceny po obniżce do ceny przed obniżką wynosi:

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 8. (0-1)

Wartość wyrażenia wynosi:

A.  B. 1 C.  D. 

ZADANIE 9. (0-1)

Liczba 78243 jest podzielna przez 3

bo A. ostatnią cyfrą jest 3
B. suma wszystkich cyfr tej liczby jest liczbą podzielną przez 3
C. tylko 2 z cyfr tej liczby to liczby pierwsze

ZADANIE 10. (0-1)

Kierowca jechał ze średnią prędkością 70 km/h przez 2,5 h, dalszą drogę przebył z prędkością 90 km/h. W sumie w podróży spędził 5 godzin. Kierowca przebył drogę, która na mapie o skali 1:5 000 000 ma długość:

A. 4 cm B. 8 cm C. 12 cm D. 40 cm

ZADANIE 11. (0-1)

Połowa wyrażenia 230 + 415 wynosi:

A. 230 B. 215 C. 231 D. 345

ZADANIE 12. (0-1)

Jedna z wysokości równoległoboku jest 5 razy krótsza od podstawy, na którą pada, podstawa natomiast jest o 8 cm dłuższa od wysokości. Ile wynosi pole tego równoległoboku?

A.  B. 10 C. 20 D. 40

ZADANIE 13. (0-1)

Oblicz miarę kąta α.

A. 110 B. 130 C. 100 D. 160

ZADANIE 14. (0-1)

Które wyrażenie ma największą wartość?

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 15. (0-1)

Akwarium w kształcie prostopadłościanu ma wymiary 5 dm x 3 dm x 4 dm. Pole podstawy tego akwarium wynosi 15 dm2. Akwarium jest wypełnione wodą do połowy. O ile cm podniesie się w nim poziom wody, jeśli dolejemy 3 litry wody?

A.  cm B. 2 cm C. 3 cm D. 6 cm