EGZAMIN 8-KLASISTY 2021 ARKUSZ 3

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w 2021 roku formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZADANIE 1. (0-1)

Na wykresie przedstawiono zależność między odległością grupy harcerzy od obozowiska a czasem na zegarze. Jaka była średnia prędkość marszu harcerzy w zaokrągleniu do części dziesiętnych?

A. 1,0 km/h B. 3,0 km/h C. 4,7 km/h D. 4,8 km/h

ZADANIE 2. (0-1)

Która spośród wymienionych liczb nie jest podzielna przez 3?
x = 102021 − 1
y = 102021 + 1
z = 102021 + 2

A. x B. y C. z D. wszystkie wymienione liczby są podzielne przez 3

ZADANIE 3. (0-1)

Ile wynosi odległość między liczbami A i B?

A. 0,9 B. 1,1 C. 11 D. 12

ZADANIE 4. (0-1)

Monika podzieliła nagrodę pieniężną na 3 części w stosunku 5:3:2. Przeznaczyła pieniądze odpowiednio: na inwestycje, szkolenia i hobby. Jaką część nagrody przeznaczyła na szkolenia, jeśli nagroda miała wartość 3600 zł?

A. 360 zł B. 1080 zł C. 1200 zł D. 1800 zł

ZADANIE 5. (0-1)

W klasie VIII A liczba dziewcząt stanowi 120% liczby chłopców. Gdyby w tej klasie było o 2 chłopców więcej, to dziewcząt i chłopców byłoby po równo. Ile w tej klasie było dziewcząt?

A. 24 B. 14 C. 12 D. 10

ZADANIE 6. (0-1)

Za 6 lat babcia będzie 6 razy starsza od swojej wnuczki. Babcia ma 60 lat, ile lat ma wnuczka?

A. 5 B. 6 C. 11 D. 12

ZADANIE 7. (0-1)

W akwarium pływa 36 ryb. Połowa wszystkich ryb jest żółta, ryby w pozostałej części są trzech rodzajów. Połowa pozostałej części jest pomarańczowa, a trzecia część tej części jest w prążki, są jeszcze ryby czerwone. Jaką częścią wszystkich ryb są ryby w prążki?

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 8. (0-1)

Wskaż wynik obliczeń:

A. -1 B. - C. 1 D. √6

ZADANIE 9. (0-1)

Liczba 12713856 nie jest podzielna przez:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 9

ZADANIE 10. (0-1)

W trapezie ABCD kąt DCB ma miarę 150 stopni, a podstawa DC i ramię BC mają równe długości. Jaka jest miara kąta ABD?

A. 15 stopni B. 30 stopni C. 50 stopni D. 10 stopni

ZADANIE 11. (0-1)

Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 2x+y-K otrzymano -x-2y. Jakim wyrażeniem jest K?

A. 3x+3y B. -3x-3y C. - x-2y D. - x+2y

ZADANIE 12. (0-1)

Pewna suma ma 27 składników i każdy z nich wynosi 3. Wartość tej sumy jest równa:

A. 39 B. 327 C. 34 D. 273

ZADANIE 13. (0-1)

Dane są dwa równania:
oraz 3x = 5(x - 1)
Iloczyn rozwiązań powyższych równań wynosi:

A. -25 B.  C. 5 D. -4

ZADANIE 14. (0-1)

Wskaż wyrażenie o największej wartości

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 15. (0-1)

Ostrosłup ma 30 krawędzi, ile ma wierzchołków?

A. 15 B. 16 C. 30 D. 45