wakacje x

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ARKUSZ 1

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w latach 2019-2020 formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZADANIE 1. (0-1)

W klasie VIII B przeprowadzono krótką ankietę dotyczącą ulubionej pory roku. Na diagramie przedstawiono jej wyniki. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W klasie VIII B jest A/B uczniów.

A. 8 B. 20

Uczniowie najbardziej lubiący wiosnę stanowią C/D procent całej klasy.

C. 30 D. 24

ZADANIE 2. (0-1)

Działka o powierzchni 2 ha, na której znajduje się dom Bartka ma kształt prostokąta. Ile metrów siatki potrzebuje tata Bartka, aby ogrodzić całą działkę, jeżeli jeden z boków prostokąta ma długość 200 m?
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 40 m B. 600 m C. 400 m D. 60 m

ZADANIE 3. (0-1)

Kasia kupiła kilka takich samych długopisów za kwotę 24,90 zł. Ile długopisów kupiła Kasia, jeżeli każdy z nich kosztował 4,15 zł?
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 5 B. 50 C. 6 D. 60

ZADANIE 4. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
. Wartość wyrażenia w przybliżeniu do całości jest równa:

A. 1 B. 0 C. 0,46 D. 0,5

ZADANIE 5. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

to tyle samo co 42.
to tyle samo co 0,25.

ZADANIE 6. (0-1)

Przyjmij, że bok kratki ma długość 1 jednostki. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole wielokąta przedstawionego na rysunku wynosi:

A. 4 B. 20 C. 8 D. 12

ZADANIE 7. (0-1)

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi 340 metrów na sekundę, natomiast w wodzie – 1,5 kilometra na sekundę.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ile razy prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie jest większa od prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu?

A. Około 4 razy B. Około 44 razy C. Około 440 razy D. Około 4,41 razy

ZADANIE 8. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Minimalna suma oczek, jaką można otrzymać rzucając 14 razy standardową sześcienną kostką to:

A. 84 B. 60 C. 14 D. 12

ZADANIE 9. (0-1)

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny i graniastosłup prawidłowy czworokątny. Wiadomo, że obie bryły mają taką samą wysokość oraz podstawy o tym samym polu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Dany ostrosłup ma trzykrotnie mniejszą objętość niż dany graniastosłup.
Podstawą obydwu brył jest kwadrat.

ZADANIE 10. (0-1)

Agnieszka postanowiła dać koleżance w prezencie 3 świece o zapachu truskawek zapakowane w prostopadłościenne pudełko. Każda ze świec ma kształt walca, którego wysokość wynosi 10 cm zaś promień podstawy to 3 cm.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pudełko to powinno mieć wymiary:

A. 30 cm x 6 cm x 6 cm B. 30 cm x 3 cm x 3 cm C. 10 cm x 18 cm x 6 cm D. Nie można tego jednoznacznie ustalić na podstawie danych z zadania

ZADANIE 11. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W układzie współrzędnych zaznaczono dwa punkty A(4,5) oraz B(0,3). Środek tego odcinka ma współrzędne:

A. (1,2) B. (2,1) C. (4,2) D. (2,4)

ZADANIE 12. (0-1)

Dane są liczby x = 54 i y = 36.

Czy największym wspólnym dzielnikiem jest liczba 18? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

bo A. Największym wspólnym dzielnikiem jest liczba 9.
B. W rozkładzie na czynniki pierwsze obu liczb powtarzają się liczby: 2,3,3
C. Największym wspólnym dzielnikiem jest liczba 4.

ZADANIE 13. (0-1)

Rysunek przedstawia trójkąt równoboczny o boku długości 10.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Miara kąta przyległego do kąta α jest równa 120°.
Pole tego trójkąta jest większe niż 75 jednostek kwadratowych.

ZADANIE 14. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia jest równa A/B.

A. 2,2√25 B. 11,2

Podwojony iloczyn liczb x i y można zapisać w postaci C/D.

C. 2xy D. xy + 2

ZADANIE 15. (0-1)

Poniżej zamieszczono fragment cennika wejścia do ZOO.

W okresieNormalnyUlgowyRodzinny*
Wrzesień – Kwiecień15 zł10 zł40 zł
Maj - Sierpień25 zł20 zł80 zł
*przysługuje grupie do 5 osób, w której znajduje się co najmniej dwoje dzieci i nie więcej niż dwóch opiekunów.

Rodzice Janka postanowili, że całą rodziną wybiorą się do ZOO. W skład rodziny wchodzi również młodszy brat Janka. Jankowi i jego bratu przysługują bilety ulgowe. Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ile zaoszczędzą rodzice kupując bilet rodzinny, jeżeli wybiorą się do ZOO w maju?

A. 5 zł B. 10 zł C. 15 zł D. 20 zł

ZADANIE 16. (0-1)

Średni rozmiar buta w dziewięcioosobowej klasie VIII A to 38, zaś w jedenastoosobowej klasie VIII B – 39.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Średni rozmiar buta w obu klasach ósmych to:

A. 38,5 B. 38,55 C. 38 D. 39