wakacje x

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ARKUSZ 3

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w latach 2019-2020 formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZADANIE 1. (0-1)

Poniżej zamieszczono grafik pracowników pewnego sklepu spożywczego.

ImięGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzerwy
Bożena7:1516:0513:45-14:00
Kacper8:4513:3010:10-10:30
Michał11:0016:5015:50-16:05
Marzanna6:2512:0010:55-11:10
Joanna8:0014:2013:10-13:20
Adam10:2016:3014:25-14:40

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wszyscy pracownicy mieli przerwę tej samej długości.
Michał i Marzanna widzieli się w pracy przez 2 godziny.

ZADANIE 2. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Koło roweru o średnicy 50 cm wykona na odcinku długości 60 m A/B pełnych obrotów.

A. 38 B. 48

Pole koła jest równe 1,96π cm2. Wówczas średnica tego koła to C/D cm.

C. 2,8 D. 1,4

ZADANIE 3. (0-1)

Kajtek jest miłośnikiem kolei. Pewnego razu chciał wybrać się w podróż pociągiem z Gdańska do Warszawy. W tym celu przeanalizował koszt biletu pociągu TLK i IC na tej samej trasie. Bilet pociągiem TLK kosztuje 63zł natomiast bilet IC kosztuje 177zł.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wiedząc, że oba pociągi jadą tą samą trasą i mają do pokonania 300 km podaj, o ile groszy droższy jest przejazd pociągiem IC od TLK na każdym kilometrze trasy?

A. 17 groszy B. 38 groszy C. 63 grosze D. 82 grosze

ZADANIE 4. (0-1)

Stefan dostał na urodziny drona. Maksymalny czas lotu tej zabawki wynosi 24 min. na jednym ładowaniu przy maksymalnej prędkości 60km/h.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przy założeniu, że zasięg aparatury sterującej wynosi 30 km, jak daleko od miejsca startu Stefan może polecieć dronem na jednym ładowaniu, aby wystarczyło baterii również na powrót?

A. 12 km B. 24 km C. 30 km D. 60 km

ZADANIE 5. (0-1)

Piramida Chefrena jest drugą co do wielkości piramidą w Gizie. Piramida Chefrena ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 136 m i krawędzi podstawy długości 214,5 m.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jakiej wielkości działkę zajmuje?

A. 46,01025 m2 B. 460,1025 m2 C. 46010,25 m2 D. 460102,5 m2

ZADANIE 6. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Budowa piramidy Chefrena została ukończona w 2532 r. p.n.e. Rok ten zapisany w systemie rzymskim to:

A. MMMDXII B. MDMXXIII C. MMDXXXII D. MDMXXI

ZADANIE 7. (0-1)

W równoległoboku ABCD kąt przy wierzchołku A ma miarę 45°.

Czy kąt przy wierzchołku D ma miarę 135°? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

bo A. Suma kątów w czworokącie wynosi 360°.
B. Kąty te są przyległe.
C. Kąty te są wierzchołkowe.

ZADANIE 8. (0-1)

75% liczby to:

A. 16/4 B. 1,2 C. 0,8 D. 80

ZADANIE 9. (0-1)

Rodzice Kasi postanowili zmienić wygląd swojego salonu poprzez wyłożenie jednej ściany ozdobnymi płytkami. Każda z płytek jest kwadratem o boku długości 10 cm.
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ile najmniej opakowań płytek będą potrzebować, jeżeli ściana ma wymiary 3 m x 2,5 m, a w opakowaniu znajduje się 15 płytek?

A. 5 B. 50 C. 51 D. 6

ZADANIE 10. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba znajduje się na osi liczbowej między liczbami

A. 4 i 5 B. 5 i 6

Liczba jest większa od

C. 2 D. 3

ZADANIE 11. (0-1)

Przyjmij, że bok kratki ma długość 1 jednostki.
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ile wynosi pole zacieniowanej figury, jeżeli krótsza przyprostokątna ma długość 4?

A. 64π−8√3 B. 16π−8√3 C. 64π−4√3 D. 16π−4√3

ZADANIE 12. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest Fałszywe.

Największy wspólny dzielnik liczb 148 i 56 to 4.
Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 13 i 65 to 15.

ZADANIE 13. (0-1)

Dziadek postanowił dać wnukom orzechy. Jednemu z nich dał wszystkich orzechów i dołożył 3. Natomiast drugiemu przekazał z orzechów, które pozostały i dołożył 6 orzechów.

Które równanie pozwoli wyznaczyć liczbę orzechów, którą miał dziadek? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 14. (0-1)

Dane są trzy odcinki o długościach 5 cm, 6 cm i 12 cm.

Czy z odcinków tych można zbudować trójkąt? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

bo A. Suma kwadratów długości dwóch krótszych odcinków nie jest równa kwadratowi długości najdłuższego odcinka.
B. Suma długości dwóch krótszych odcinków jest mniejsza od długości najdłuższego odcinka.
C. Suma długości dowolnych dwóch odcinków jest zawsze większa od długości trzeciego odcinka.

ZADANIE 15. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia jest:

A. Dodatnią Liczbą niewymierną B. Ujemną liczbą niewymierną C. Dodatnią liczbą wymierną D. Ujemną liczbą wymierną

ZADANIE 16. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest Fałszywe.

120% z 30 to tyle samo co 90% z 40.
Po wykonaniu dzielenia 56:5 otrzymamy resztę 1.