wakacje x

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ARKUSZ 4

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w latach 2019-2020 formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZADANIE 1. (0-1)

Na poniższym wykresie kołowym przedstawiono aktualny udział w rynku odpowiednich wersji systemu operacyjnego Android. Czym wyższy numer wersji, tym nowsza wersja systemu.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Albert napisał grę mobilną która jest zgodna z systemem w wersji minimum 7.0. W ten sposób osiągnął możliwość uruchomienia jego gry na ponad połowie urządzeń.
Najczęściej używaną wersją systemu Android jest 8.0 Oreo.

ZADANIE 2. (0-1)

Olaf przez 12 godzin co 30 minut sprawdzał temperaturę jaka jest na zewnątrz. Na podstawie otrzymanych wyników narysował wykres liniowy. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Maksymalna różnica temperatury na podstawie dokonanych pomiarów wynosi A/B:

A. 6℃ B. 8℃

Największy wzrost temperatury nastąpił w godzinach C/D

C. Między 15:30 a 16:00 D. Między 7:30 a 8:00

ZADANIE 3. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Najkrótsza wysokość trójkąta prostokątnego o bokach 5 cm, 12 cm i 13 cm ma długość wyrażoną liczbą całkowitą.
Pole trójkąta prostokątnego o dłuższej przyprostokątnej długości 8 cm i przeciwprostokątnej długości 10 cm jest równe 24 cm2.

ZADANIE 4. (0-1)

Sebastian jest zawodowym pływakiem. Pewnego dnia podjął próbę przepłynięcia z Kołobrzegu na wyspę Bornholm, do pokonania miał 104 kilometry.
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jak długo płynął, przy założeniu, że pokonanie każdego 100 metrowego odcinka zajęło mu 1,5 minuty?

A. 24 godziny B. 25 godzin C. 26 godzin D. 27 godzin

ZADANIE 5. (0-1)

Klementyna wybrała się na zakupy do sklepu obuwniczego. Spodobały jej się kozaki w cenie 249 zł. Z racji, że tego dnia były jej urodziny, sklep na jej karcie stałego klienta zaproponował 30% rabatu. Sprzedawca poinformował Klementynę, że w dniu jutrzejszym buty będą w cenie 199 zł i dodatkowa zniżka dla posiadaczy będzie wynosić 12% od tej ceny.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Klaudyna zaoszczędzi pieniądze wstrzymując się z zakupem do jutra.
Gdyby jutrzejsza obniżka wyniosła 15%, to Klaudyna zaoszczędziłaby 5 zł 15 gr.

ZADANIE 6. (0-1)

Poniżej przedstawiono pewną figurę ABCDEF. Czy figura ABCDEF jest osiowosymetryczna? Wybierz odpowiedź A (Tak) albo B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

bo A. Jest środkowosymetryczna.
B. Ma jedną oś symetrii.
C. Nie ma żadnej osi symetrii.

ZADANIE 7. (0-1)

Przyjmij, że bok kratki ma długość 1 jednostki.
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Obwód kwadratu ABCD wynosi:

A. 12 B. 12√3 C. 12√2 D. 18

ZADANIE 8. (0-1)

Kasia zaznaczyła w układzie współrzędnym punkty A(2,3) i B(2,−7).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Odcinek AB ma długość 7.
Odcinek symetryczny do odcinka AB względem osi OY ma końce o współrzędnych A′(−2,3) B′(−2,−7).

ZADANIE 9. (0-1)

Czerwony Kapturek postanowił odwiedzić babcię w jej domu znajdującym się w odległości 4 km od domu Czerwonego Kapturka.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po jakim czasie Czerwony Kapturek dotrze do domu babci, jeżeli porusza się z prędkością m/min?

A. Po upływie 1 godziny. B. Po upływie 2 godzin. C. Po upływie 3 godzin. D. Po upływie 4 godzin.

ZADANIE 10. (0-1)

Prostopadłościenną deskę o wymiarach 70 cm x 0,2 m x 0,03 m pocięto na 4 równe części, w ten sposób, że linie cięcia były równoległe do krawędzi o długości 0,2 m. Otrzymano w ten sposób cztery prostopadłościany o takich samych wymiarach.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jakie wymiary miał każdy z tych prostopadłościanów?

A. 70 cm x 1,25 cm x 3 cm B. 17,5 cm x 5 cm x 0,75 cm C. 70 cm x 5 cm x 3 cm D. 17,5 cm x 20 cm x 3 cm

ZADANIE 11. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba jest A/B:

A. dodatnia B. ujemna

ZADANIE 12. (0-1)

Dane są liczby zapisane w systemie rzymskim: XLII oraz CLII.
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Największy wspólny dzielnik tych liczb to:

A. 2 B. 4 C. 8 D. 22

ZADANIE 13. (0-1)

Rodzice Bartka kupili telewizor za 5433,45 zł oraz telefon dla syna za 2134,19 zł.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wydana przez rodziców kwota zaokrąglona do dziesiątek to:

A. 7567,65 zł B. 7560 zł C. 7557 zł D. 7570 zł

ZADANIE 14. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba krawędzi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego wynosi 18.
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy długości 4 cm i wysokości 7 cm jest równe 18√3 cm2.

ZADANIE 15. (0-1)

Poniżej przedstawiono trójkąt ABC o zaznaczonej wysokości AD.
Czy trójkąt ABC jest rozwartokątny? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

bo A. Kąt przy wierzchołku A jest prosty.
B. Dwa kąty o najmniejszej mierze sumują się do kąta mniejszego niż 90°.
C. Dwa kąty o najmniejszej mierze sumują się do kąta większego niż 90°.

ZADANIE 16. (0-1)

Wartość wyrażenia jest równa:

A.  B.  C.  D.