wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 10

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZADANIE 1. (0-1)

Odpowiedz na pytanie.

Którą z cyfr: 2, 4, 6 czy 8 należy wstawić w miejsce znaku w zapisie 5223, aby otrzymać liczbę podzielną przez 9 i podzielną przez 2?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 B.4 C.6 D.8

ZADANIE 2. (0-1)

Wiadomo, że 76 · 15 = 1140.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

76 · 0,15 = _____

A.114 B.11,4

7,6 · 0,15 = _____

C.1,14 D.0,114

ZADANIE 3. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki głosowania na kandydatów do samorządu szkolnego.

diagram

Emilia i Kamila uzyskały taką samą ilość głosów.

P F

Dariusz uzyskał 2 razy więcej głosów niż Hubert.

P F

ZADANIE 4. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 2/3 podzielimy przez 1/4 to otrzymamy:

A.1 1/3 B.1/6 C.2 2/3 D.2/12

ZADANIE 5. (0-1)

Odpowiedz na pytanie. Ile czasu potrzeba, aby przelecieć 1200 kilometrów z prędkością 600 km/h?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.30 minut B.1 godzinę C.1,5 godziny D.2 godziny

ZADANIE 6. (0-1)

Z dwóch jednakowych prostokątów o bokach 60cm i 40cm wycięto po sześć kwadratów o boku 10 cm, tak jak przedstawiono na rysunkach.

rys rys

Która z figur ma większy obwód i o ile centymetrów? Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Większy obwód ma figura _____

A.I B.II

Jej obwód jest większy o ______

C.60 cm D.40 cm

ZADANIE 7. (0-1)

Poniże rysunki przedstawiają dwie bryły ułożone z sześcianowych kostek.

rysunek

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Objętość pierwszej figury jest:

A większa ponieważ 1 składa się ona z większej ilości kostek, niż druga figura.
B mniejsza 2 składa się ona z mniejszej ilości kostek, niż druga figura.
C taka sama 3 składa się ona z tej samej ilości kostek, co druga figura.

ZADANIE 8. (0-1)

Na papierze w kratkę przedstawiono rysunek trawnika.

trawnik

Jaka jest powierzchnia tego trawnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.12 m2 B.15 m2 C.16 m2 D.18 m2

ZADANIE 9. (0-1)

sklepik

Ola kupiła w szkolnym sklepiku 3 ołówki po 80 gr za sztukę i zeszyt za 1 zł 40 gr.

Ile reszty otrzyma z 5 zł? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.3 zł 80 gr B.2 zł 60 gr C.1 zł 40 gr D.1 zł 20 gr

ZADANIE 10. (0-1)

Pociąg wyjeżdżający z Krakowa o godzinie 12:05 zgodnie z rozkładem jazdy przyjeżdża do Warszawy o 14:34. Pewnego dnia pociąg ten spóźnił się 72 minuty.

O której godzinie pociąg dotarł do Warszawy?
Wpisz godzinę przyjazdu pociągu uzupełniając poniższe pola.

Odpowiedź: :