wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 12

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta BCD. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

W trójkącie BCD dwa kąty wewnętrzne mają miary 30° oraz 60°.
Trójkąt BCD jest trójkątem:

A ostrokątnym ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
B prostokątnym 2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
C rozwartokątnym 3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.

ZADANIE 2. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 4/5 pomnożymy przez 5/8 to otrzymamy:

A.20/5 B.1/8 C.1/4 D.1/2

ZADANIE 3. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia (0,2) do trzeciej, jest równa:

A.0,6 B.0,06 C.0,08 D.0,008

ZADANIE 4. (0-1)

Amelia, Jakub, Zuzia i Wiktor poszli na zakupy. Amelia miała 70 zł i wydała 35 zł, Jakub miał 20 zł i wydał 15 zł, Zuzia miała 40 zł i wydała 15 zł, a Wiktor miał 30 zł i wydał 12 zł.

Które z dzieci wydało największą część posiadanych pieniędzy? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Amelia B.Jakub C.Zuzia D.Wiktor

ZADANIE 5. (0-1)

Wiadomo, że 50 · 18 = 900.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

50 · 0,18 = _____

A.90 B.9

5 · 0,018 = _____

C.0,9 D.0,09

ZADANIE 6. (0-1)

chłopiec

Bartek szedł przez 80 sekund z prędkością 3 m/s.

Jaką drogę pokonał? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.240 m B.160 m C.80 m D.2400 m

ZADANIE 7. (0-2)

Termometry poniżej przedstawiają temperatury jakie zostały zanotowane w kilku miastach Polski.

A. Katowice B. Lublin C. Gdynia D. Szczecin

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

W którym mieście zanotowano najniższą temperaturę? A B C D
W którym mieście zanotowano taką samą temperaturę jak w Katowicach? A B C D

ZADANIE 8. (0-1)

Na papierze w kratkę przedstawiono rysunek trawnika.

trawnik

Jaka jest powierzchnia tego trawnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.12 m2 B.18 m2 C.20 m2 D.21 m2

ZADANIE 9. (0-1)

Mikołaj ma kolorowe klocki w postaci sześciennych kostek. Posklejał je i utworzył z nich bryłę przedstawioną poniżej. Na rysunku widać wszystkie klocki, których użył do zbudowania bryły.

trawnik

Jaką możliwie najmniejszą liczbę takich samych sześciennych kostek Mateusz musiałby dodać do tej bryły, aby powstał prostopadłościan?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.11 B.10 C.6 D.4