wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 13

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

2/7 z 35 to:

A.5 B.7 C.10 D.14

ZADANIE 2. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki pomiarów temperatury powietrza między godziną 6:00 a 20:00.

diagram

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Najwyższą temperaturę zanotowano o godzinie 14:00. P F
Od godziny 18:00 do godziny 20:00 temperatura obniżyła się o 2°C. P F

ZADANIE 3. (0-1)

Spośród liczb: 45, 153, 270, 5002, 50000 wybierz te, które są podzielne przez 5.

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.45, 270, 5002 B.45, 270, 50000 C.45, 153, 270, 50000 D.45, 153, 50000

ZADANIE 4. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 7/8 zwiększymy o 3/8 to otrzymamy:

A.8/10 B.1 1/8 C.1 1/4 D.10/16

ZADANIE 5. (0-1)

Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło.

Jaką średnicę będzie mieć to koło? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.15 cm B.20 cm C.30 cm D.40 cm

ZADANIE 6. (0-1)

Z dwóch jednakowych sześcianów o objętości 27 cm3 wycięto kilka mniejszych sześcianów o boku 1 cm i otrzymano figury przedstawione na poniższym rysunku (na pierwszym figura w kształcie litery H).

rys

Która z figur ma większą objętość i o ile centymetrów sześciennych?

Dokończ zdania.
Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Większą objętość ma figura ____

A.I B.II

Jej objętość jest większa o _____

C.1 cm3 D.2 cm3

ZADANIE 7. (0-1)

Poniższy rysunek przedstawia plan przykładowego miasta.

plan

Która ulica jest jednocześnie prostopadła do ulicy Zielonej i równoległa do ulicy Niebieskiej?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Pomarańczowa B.Różowa C.Czerwona D.Czarna

ZADANIE 8. (0-2)

Szklanka ma pojemność 1/4 litra.

1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Pojemność szklanki to:

A.0,2 litra. B.0,25 litra. C.0,4 litra. D.0,5 litra.

2. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli woda wypełnia 10% pojemności tej szklanki, to znaczy, że w szklance jest:

A.1/10 litra wody. B.1/20 litra wody. C.1/40 litra wody. D.1/80 litra wody.

ZADANIE 9. (0-1)

Autobus przejechał 360 km w ciągu 6 godzin.

Z jaką średnią prędkością poruszał się ten autobus?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.36 km/h B.40 km/h C.60 km/h D.80 km/h