wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 14

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Gołąb pocztowy lecący z prędkością 80km/h w ciągu 15 minut pokona: gołąb

A.15 km. B.20 km. C.80 km. D.1200 m.

ZADANIE 2. (0-1)

Odpowiedz na pytanie.

Którą z cyfr: 3, 4, 6 czy 8 należy wstawić w miejsce znaku w zapisie 2345, aby otrzymać liczbę podzielną przez 2 i podzielną przez 3?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.3 B.4 C.6 D.8

ZADANIE 3. (0-1)

W tabeli przedstawiono lata panowania czterech władców Polski.

Władca Lata panowania
Bolesław II Śmiały (Szczodry) od 1058 roku do 1079 roku
Władysław I Herman od 1079 roku do 1102 roku
Zbigniew od 1102 roku do 1109 roku
Bolesław III Krzywousty od 1102 roku do 1138 roku

Który z wymienionych w tabeli królów panował najdłużej? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Bolesław II Śmiały (Szczodry) B.Władysław I Herman C.Zbigniew D.Bolesław III Krzywousty

ZADANIE 4. (0-2)

Na każdym z poniższych rysunków prostokąt podzielono na jednakowe części.

A. B. C. D.
p12 p11 p13 p14

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

Na którym rysunku zaznaczono na niebiesko 2/3 pola prostokąta?

A B C D

Na którym rysunku zaznaczono na niebiesko 50% pola prostokąta?

A B C D

ZADANIE 5. (0-1)

Bartek chciał wyczyścić dywan o wymiarach 4 m i 6 m. W łazience znalazł butelkę zawierającą 400 ml płynu do czyszczenia dywanu. Na opakowaniu podano, że 20 ml wystarcza do wyczyszczenia 2 m2 dywanu. Czy Bartkowi wystarczy płynu?

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Bartkowi wystarczy płynu do wyczyszczenia dywanu.

P F

Opakowanie umożliwia wyczyszczenie 40 m2 dywanu.

P F

ZADANIE 6. (0-1)

Wiadomo, że 32 · 75 = 2400.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

3,2 · 75 = _____

A.24 B.240

0,32 · 7,5 = _____

C.24 D.2,4

ZADANIE 7. (0-1)

sklepik

Maja kupiła w szkolnym sklepiku 3 ołówki po 60 gr za sztukę i zeszyt za 1 zł 80 gr. Ile reszty otrzyma z 5 zł?

Które z dzieci wydało największą część posiadanych pieniędzy? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.3 zł 60 gr B.1 zł 60 gr C.1 zł 40 gr D.1 zł 20 gr

ZADANIE 8. (0-1)

Pociąg wyjeżdżający z Krakowa o godzinie 14:03 zgodnie z rozkładem jazdy przyjeżdża do Warszawy o 16:28. Pewnego dnia pociąg ten spóźnił się 94 minuty.

O której godzinie pociąg dotarł do Warszawy?
Wpisz godzinę przyjazdu pociągu uzupełniając poniższe pola.

Odpowiedź: :

ZADANIE 9. (0-1)

Poniże rysunki przedstawiają dwie bryły ułożone z sześcianowych kostek.

rysunek

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Objętość pierwszej figury jest:

A większa ponieważ 1 składa się ona z większej ilości kostek, niż druga figura.
B mniejsza 2 składa się ona z mniejszej ilości kostek, niż druga figura.
C taka sama 3 składa się ona z tej samej ilości kostek, co druga figura.