Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 16

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Piotr analizuje zestaw liczb: 916, 369, 538 i 450.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Podzielna przez 9 jest tylko liczba 369. P F
Dwie liczby z zestawu są podzielne przez 2, a jedna przez 5. P F

ZADANIE 2. (0-1)

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

48 – 15 + 3 = ____

A.30 B.36

5 + 15 · 2 = ____

C.35 D.40

ZADANIE 3. (0-1)

Na pierwszym rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika. Na drugim rysunku przedstawiono wskazania wagi dla tego samego pojemnika zapełnionego mąką.

wagi

Jakie będzie wskazanie wagi, przy zapełnieniu tego pojemnika do połowy mąką? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.1,4 kg B.1,3 kg C.1,2 kg D.1,1 kg

ZADANIE 4. (0-1)

Z zestawu liczb: 298, 333, 339 i 476 Patrycja wykreśliła wszystkie te, które są podzielne przez 2, a następnie wszystkie, które są podzielne przez 9. Pozostała jedna liczba.

Która liczba pozostała? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.339 B.333 C.298 D.476

ZADANIE 5. (0-1)

Oto fragment notatki.

Dzisiaj 20 lutego o godz. 8:00 termometr za oknem wskazywał termeraturę -4°C. W południe zanotowano już temperaturę powyżej zera, bo 3°C, jednak o 20:00 temperatura była o 2 stopnie niższa niż o 8:00. Zapowiada się zimna noc i kolejne oziębienie w nadchodzących dniach.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

20 lutego o 20:00 zanotowano temperaturę wynoszącą -2°C. P F
Tego dnia temperatura w południe była o 9°C wyższa niż o 20:00. P F

ZADANIE 6. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta ABC. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy podstawie ma miarę 40°.
Trójkąt ABC jest trójkątem:

A ostrokątnym ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
B prostokątnym 2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
C rozwartokątnym 3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.

ZADANIE 7. (0-1)

chłopiec

Kacper szedł przez trzy minuty z prędkością 3 m/s.

Jaką drogę pokonał? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.30 m B.60 m C.180 m D.540 m

ZADANIE 8. (0-1)

Ilu metrom w terenie odpowiadają 2 cm na mapie w skali 1:10000?

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. mapa

A.100 m B.200 m C.100 m D.2000 m

ZADANIE 9. (0-2)

Dany jest prostopadłościan o wymiarach jak na rysunku.

prostopadłościan

Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Jaka jest łączna długość wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu?

A.21 cm B.32 cm C.42 cm D.84 cm

Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu?

A.140 cm2 B.220 cm2 C.280 cm2 D.420 cm2