wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 17

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia (0,6) do drugiej, jest równa:

A.3,6 B.0,36 C.1,2 D.0,12

ZADANIE 2. (0-1)

Z zestawu liczb: 925, 663, 558 i 450 Filip wykreślił wszystkie te, które są podzielne przez 5, a następnie wszystkie, które są podzielne przez 9. Pozostała jedna liczba.

Która liczba pozostała? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.925 B.663 C.558 D.450

ZADANIE 3. (0-1)

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

10 + 1 · 3 = ____

A.13 B.33

22 – 14 + 6 = ____

C.2 D.14

ZADANIE 4. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki głosowania na kandydatów do samorządu szkolnego.

diagram

Dziewczęta uzyskały ponad 20 głosów.

P F

Kacper uzyskał 2 razy więcej głosów niż Maciej.

P F

ZADANIE 5. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Samochód poruszający się z prędkością 60km/h w ciągu 60 minut pokona drogę:

pociąg A.3600 m B.1 km C.30 km D.60 km

ZADANIE 6. (0-1)

Na papierze w kratkę przedstawiono rysunek trawnika.

trawnik

Jaka jest powierzchnia tego trawnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.18 m2 B.19 m2 C.20 m2 D.16 m2

ZADANIE 7. (0-1)

Pociąg wyjeżdżający z Krakowa o godzinie 08:03 zgodnie z rozkładem jazdy przyjeżdża do Warszawy o 10:31. Pewnego dnia pociąg ten spóźnił się 122 minuty.

O której godzinie pociąg dotarł do Warszawy?
Wpisz godzinę przyjazdu pociągu uzupełniając poniższe pola.

Odpowiedź: :

ZADANIE 8. (0-1)

Wiktor ma kolorowe klocki w postaci sześciennych kostek. Posklejał je i utworzył z nich bryłę przedstawioną poniżej. Na rysunku widać wszystkie klocki, których użył do zbudowania bryły.

rysunek

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby ułożyć prostopadłościan, Wiktor musiałby dołożyć do bryły tyle samo klocków ile już wykorzystał.

P F

Jeżeli kostka ma objętość 10 cm3, to bryła Wiktora ma objętość 90 cm3.

P F

ZADANIE 9. (0-2)

Wazon ma pojemność 1/2 litra.

1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Pojemność wazonu to:

A.0,2 litra. B.1,2 litra. C.0,25 litra. D.0,5 litra.

2. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli woda wypełnia 50% pojemności wazonu, to znaczy, że w wazonie jest:

A.1/16 litra wody. B.1/4 litra wody. C.1/2 litra wody. D.1/8 litra wody.