wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 2

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

W tabeli przedstawiono lata panowania czterech władców Polski.

Władca Lata panowania
Władysław II Jagiełło od 1386 roku do 1434 roku
Władysław III Warneńczyk od 1434 roku do 1444 roku
Kazimierz IV Jagiellończyk od 1447 roku do 1492 roku
Jan Olbracht od 1492 roku do 1501 roku

Który z wymienionych w tabeli królów panował najdłużej? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Władysław II Jagiełło B.Władysław III Warneńczyk C.Kazimierz IV Jagiellończyk D.Jan Olbracht

ZADANIE 2. (0-1)

Wiadomo, że 54 · 36 = 1944.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

54 · 3,6 = _____

A.194,4 B.19,44

5,4 · 0,36 = _____

C.1,944 D.0,1944

ZADANIE 3. (0-1)

Julia analizuje zestaw liczb: 917, 693, 528 i 490.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Podzielna przez 9 jest tylko liczba 693. P F
Dwie liczby z zestawu są podzielne przez 2, a jedna przez 5. P F

ZADANIE 4. (0-2)

Na każdym z poniższych rysunków prostokąt podzielono na jednakowe części.

A. B. C. D.
p11 p12 p13 p14

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

Na którym rysunku zaznaczono na pomarańczowo 3/4 pola prostokąta? A B C D
Na którym rysunku zaznaczono na pomarańczowo 25% pola prostokąta? A B C D

ZADANIE 5. (0-1)

Pojazd A jedzie z prędkością 70 km/h przez 4 godziny, a pojazd B porusza się z prędkością 60 km/h przez 5 godzin.

Który pojazd pokona dłuższą drogę.
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.Pojazd B. B.Pojazd A. C.Nie można tego określić. D.Oba pojazdy pokonują taką samą drogę.

ZADANIE 6. (0-1)

Dwa boki trójkąta mają długość 5 cm i 12 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość:

A.5 cm B.7 cm C.15 cm D.17 cm

ZADANIE 7. (0-1)

Tomek układa klocki w pojemnikach. Ma w ręku klocek o kształcie rombu. Do którego pojemnika pasuje klocek w ręku Tomka?

Wybierz odpowiedź z podanych poniżej.

I II III IV

A.I B.II C.III D.IV

ZADANIE 8. (0-1)

Na fermie zebrano 1450 jaj. Spakowano jaja do 8 kartonów. W każdym kartonie było 6 wytłaczanek po 30 jaj w wytłaczance.

rys Ile jaj zostało niespakowanych?

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.20 B.25 C.15 D.10

ZADANIE 9. (0-1)

Mateusz ma kolorowe klocki w postaci sześciennych kostek. Posklejał je i utworzył z nich bryłę przedstawioną poniżej. Na rysunku widać wszystkie klocki, których użył do zbudowania bryły.

trawnik

Jaką możliwie najmniejszą liczbę takich samych sześciennych kostek Mateusz musiałby dodać do tej bryły, aby powstał prostopadłościan?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.14 B.17 C.22 D.24