wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 3

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZADANIE 1. (0-1)

Poniższy rysunek przedstawia plan przykładowego miasta.

plan

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ulica Niebieska jest równoległa do ulicy Pomarańczowej.

P F

Ulica Różowa jest prostopadła do ulicy Czarnej.

P F

ZADANIE 2. (0-1)

Który z podanych niżej iloczynów jest poprawnym rozkładem liczby 72 na czynniki pierwsze? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 · 3 · 3 B.2 · 2 · 3 · 3 C.2 · 2 · 3 D.2 · 2 · 2 · 3 · 3

ZADANIE 3. (0-1)

Wiadomo, że 68 · 35 = 2380.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

68 · 0,35 = _____

A.238 B.23,8

6,8 · 0,35 = _____

C.2,38 D.0,238

ZADANIE 4. (0-1)

Oto informacja prasowa.

W czwartek 18 grudnia, w Warszawie słońce wzeszło punktualnie o 7:40. Teraz już codziennie, przez wiele kolejnych dni, będzie wschodzić później. Dopiero w środę za 3 tygodnie i 6 dni słońce znów pojawi się na warszawskim niebie punktualnie o 7:40.

Którego dnia słońce wzejdzie w Warszawie ponownie o godzinie 7:40? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.12 stycznia B.13 stycznia C.14 stycznia D.15 stycznia

ZADANIE 5. (0-1)

Na pierwszym rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika. Na drugim rysunku przedstawiono wskazania wagi dla tego samego pojemnika zapełnionego mąką.

wagi

Jakie będzie wskazanie wagi, przy zapełnieniu tego pojemnika do połowy mąką? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.1,4 kg B.1,1 kg C.1,0 kg D.0,8 kg

ZADANIE 6. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeśli w ciągu 40 sekund pokonasz 120 metrów, oznacza to, że poruszasz się z prędkością: pojazd

A.3 m/s B.15 m/s C.60 m/s D.0,3 m/s

ZADANIE 7. (0-1)

Na papierze w kratkę przedstawiono rysunek trawnika.

trawnik

Jaka jest powierzchnia tego trawnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.20 m2 B.22 m2 C.24 m2 D.28 m2

ZADANIE 8. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta KLM. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Trójkąt KLM jest trójkątem równobocznym.
Trójkąt KLM jest trójkątem:

A ostrokątnym ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
B prostokątnym 2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
C rozwartokątnym 3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.

ZADANIE 9. (0-1)

Sześcian o objętości 64 cm3 podzielono na 4 jednakowe prostopadłościany, jak na rysunku.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Jakie jest pole powierzchni jednego z tych prostopadłościanów:bryła

A.40 cm2 B.44 cm2 C.64 cm2 D.80 cm2

ZADANIE 10. (0-1)

drzewo Wynik którego z działań jest największy?
Wybierz działanie spośród podanych.

A.48 + 28 B.9 · 9 C.94 - 38 D.480 : 6