wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 5

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Nieskracalna postać ułamka 16/24 to:

A.8/12 B.4/6 C.3/4 D.2/3

ZADANIE 2. (0-1)

Wiadomo, że 125 · 68 = 8500.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

125 · 6,8 = _____

A.850 B.85

1,25 · 68 = _____

C.85 D.8,5

ZADANIE 3. (0-1)

Z zestawu liczb: 318, 490, 662 i 546 Jakub wykreślił wszystkie te, które są podzielne przez 10, a następnie wszystkie, które są podzielne przez 3. Pozostała jedna liczba.

Która liczba pozostała? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.318 B.490 C.662 D.546

ZADANIE 4. (0-2)

Termometry poniżej przedstawiają temperatury jakie zostały zanotowane w kilku miastach Polski.

A. Katowice B. Wrocław C. Poznań D. Gdańsk

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

W którym mieście zanotowano najwyższą temperaturę? A B C D
W którym mieście zanotowano taką samą temperaturę jak w Poznaniu? A B C D

ZADANIE 5. (0-1)

Dwa boki trójkąta mają długość 7 cm i 13 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość:

A.20 cm B.2 cm C.5 cm. D.7 cm

ZADANIE 6. (0-1)

p11

Mikołaj chciał wyczyścić podłogę o wymiarach 4 m i 3 m. W łazience znalazł butelkę zawierającą 250 ml płynu do czyszczenia podłóg. Na opakowaniu podano, że 50 ml wystarcza do wyczyszczenia 2 m2 podłogi.

Czy Mikołajowi wystarczy płynu?

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mikołajowi wystarczy płynu do wyczyszczenia podłogi. P F
Opakowanie umożliwia wyczyszczenie 10 m2 podłogi. P F

ZADANIE 7. (0-1)

Hubert układa klocki w pojemnikach. Ma w ręku klocek o kształcie trapezu.

Do którego pojemnika pasuje klocek w ręku Huberta? Wybierz odpowiedź z podanych poniżej.

I II III IV

A.I B.II C.III D.IV

ZADANIE 8. (0-1)

Poniże rysunki przedstawiają dwie bryły ułożone z sześcianowych kostek.

rysunek

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Objętość pierwszej figury jest:

A większa ponieważ 1 składa się ona z większej ilości kostek, niż druga figura.
B mniejsza 2 składa się ona z mniejszej ilości kostek, niż druga figura.
C taka sama 3 składa się ona z tej samej ilości kostek, co druga figura.

ZADANIE 9. (0-1)

Autobus przejechał 720 km w ciągu 8 godzin.

Z jaką średnią prędkością poruszał się ten autobus?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.70 km/h B.72 km/h C.80 km/h D.90 km/h