wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 6

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

69 - 25 + 5 = ____

A.39 B.49

12 - 2 · 6 = ____

C.60 D.0

ZADANIE 2. (0-1)

W tabeli przedstawiono lata panowania czterech władców Polski.

Władca Lata panowania
Kazimierz I Odnowiciel od 1034 roku do 1058 roku
Bolesław II Śmiały (Szczodry) od 1058 roku do 1079 roku
Władysław I Herman od 1079 roku do 1102 roku
Zbigniew od 1102 roku do 1109 roku

Który z wymienionych w tabeli królów panował najdłużej? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Kazimierz I Odnowiciel B.Bolesław II Śmiały (Szczodry) C.Władysław I Herman D.Zbigniew

ZADANIE 3. (0-1)

Odpowiedz na pytanie.

Którą z cyfr: 2, 4, 5 czy 6 należy wstawić w miejsce znaku w zapisie 2523, aby otrzymać liczbę podzielną przez 9 i podzielną przez 2?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 B.4 C.5 D.6

ZADANIE 4. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeśli w ciągu 40 minut helikopter pokona 120 kilometrów, to oznacza, że porusza się z prędkością:

pociąg A.80 km/h B.120 km/h C.160 km/h D.180 km/h

ZADANIE 5. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki głosowania na kandydatów do samorządu szkolnego.

diagram

Diagram przedstawia wyniki sześciu kandydatów. P F
Wiktor uzyskał więcej głosów niż Anna i Kamila razem. P F

ZADANIE 6. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta ABC. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

W trójkącie ABC dwa kąty wewnętrzne mają miary 55° oraz 45°.
Trójkąt ABC jest trójkątem:

A ostrokątnym ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
B prostokątnym 2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
C rozwartokątnym 3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.

ZADANIE 7. (0-1)

Z prostokątnej płyty o wymiarach 20 cm na 50 cm trzeba wyciąć jak największe koło.

Jaką średnicę będzie mieć to koło? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.10 cm B.20 cm C.25 cm D.50 cm

ZADANIE 8. (0-1)

Alicja przygotowała napój z 1 litra wody i 0,3 litra soku. Następnie wlewała do szklanek porcje po 15% litra tego napoju.

sok

Ile najwięcej takich porcji napoju mogła przygotować?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.8 B.7 C.5 D.6

ZADANIE 9. (0-2)

Z sześcianu o objętości 27 cm3 wycięto kilka mniejszych sześcianów o boku 1 cm i otrzymano figurę w kształcie litery H, jak pokazana na poniższym rysunku. bryła

Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Jaka jest objętość powyższej figury?

A.19 cm3 B.21 cm3 C.23 cm3 D.25 cm3

Ile małych sześcianów wycięto z tej figury?

A.2 B.4 C.6 D.8