Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 8

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZADANIE 1. (0-1)

Wiadomo, że 55 · 84 = 4620.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

55 · 8,4 = _____

A.46,2 B.462

5,5 · 0,84 = _____

C.4,62 D.0,462

ZADANIE 2. (0-1)

Z zestawu liczb: 346, 465, 525 i 693 Szymon wykreślił wszystkie te, które są podzielne przez 2, a następnie wszystkie, które są podzielne przez 5. Pozostała jedna liczba.

Która liczba pozostała? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.346 B.465 C.525 D.693

ZADANIE 3. (0-1)

drzewo Wynik którego z działań jest największy?
Wybierz działanie spośród podanych.

A.38 + 38 B.8 · 9 C.84 - 26 D.350 : 7

ZADANIE 4. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki głosowania na kandydatów do samorządu szkolnego.

diagram

Diagram przedstawia wyniki sześciu kandydatów. P F
Trzy osoby (Dawid, Nikola i Ewa) uzyskały po mniej niż 20 głosów. P F

ZADANIE 5. (0-1)

Na pierwszym rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika. Na drugim rysunku przedstawiono wskazania wagi dla tego samego pojemnika zapełnionego mąką.

wagi

Jakie będzie wskazanie wagi, przy zapełnieniu tego pojemnika do połowy mąką? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.1,4 kg B.1,2 kg C.1,0 kg D.0,8 kg

ZADANIE 6. (0-1)

Na fermie zebrano 1945 jaj. Spakowano jaja do 8 kartonów. W każdym kartonie było 8 wytłaczanek po 30 jaj w wytłaczance.

rys Ile jaj zostało niespakowanych?

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.20 B.25 C.15 D.10

ZADANIE 7. (0-1)

Poniższy rysunek przedstawia plan przykładowego miasta.

plan

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ulica Niebieska jest równoległa do ulicy Pomarańczowej. P F
Ulica Zielona jest prostopadła do ulicy Pomarańczowej. P F

ZADANIE 8. (0-1)

Samolot przeleciał 7200 km w ciągu 9 godzin.

Z jaką średnią prędkością poruszał się ten samolot?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.80 km/h B.720 km/h C.800 km/h D.900 km/h

ZADANIE 9. (0-1)

Pociąg wyjeżdżający z Krakowa o godzinie 10:44 zgodnie z rozkładem jazdy przyjeżdża do Warszawy o 13:35. Pewnego dnia pociąg ten spóźnił się 84 minuty.

O której godzinie pociąg dotarł do Warszawy?
Wpisz godzinę przyjazdu pociągu uzupełniając poniższe pola.

Odpowiedź: :

ZADANIE 10. (0-1)

Przyjrzyj się poniższym rysunkom

I II III IV
p11 p12 p13 p14

Na którym rysunku zaznaczono kolorem czerwonym średnicę okręgu?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.I B.II C.III D.IV