wakacje x

Sprawdzian trzecioklasisty na 100%

ZESTAW 2 - MOJE PIERWSZE KIESZONKOWE

W zadaniach są podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZADANIE 1.

Co tydzień Ala i Maciek dostają od rodziców kieszonkowe. W tym tygodniu Maciek dostał 50 złotych, natomiast Ala o 17 złotych mniej. Ile złotych dostała Ala od rodziców?

A. 43 zł B. 33 zł C. 23 zł

ZADANIE 2.

Ala przez cały rok wrzucała swoje kieszonkowe do skarbonki. W grudniu, czyli w dwunastym miesiącu roku, za całą uzbieraną sumę kupiła rower. Którym znakiem rzymskim oznacza się ten miesiąc?

A. X B. XI C. XII

ZADANIE 3.

Jaką kwotę rodzice muszą przeznaczyć na kieszonkowe dla swojego syna Maćka w ciągu 3 tygodni, jeśli na początku każdego tygodnia otrzymuje od nich 10 złotych?

A. 30 zł B. 40 zł C. 55 zł

ZADANIE 4.

Nadeszła chłodna jesień, temperatura na dworze wynosi 10 stopni. Ala obiecała rodzicom, że jeśli temperatura spadnie o kolejne 5 stopni to ze swojego kieszonkowego opłaci część rachunku za ogrzewanie. Jeśli natomiast temperatura wzrośnie o 12 stopni to rodzice zwiększą Ali kieszonkowe, gdyż zaoszczędzą na ogrzewaniu. Zaznacz na którym rysunku przedstawiono termometry pokazujące opisaną sytuację.

A. B. C.

ZADANIE 5.

Pięciozłotówka waży 6 gramów, natomiast dwuzłotówka waży 5 gramów. Ala dostała od rodziców 20 zł. Zaznacz która odpowiedź jest poprawna.

A. Kieszonkowe wypłacone w nominałach 5 zł waży najwięcej. B. Kieszonkowe wypłacone w nominałach 2 zł waży najwięcej. C. kieszonkowe wypłacone w nominałach 5 zł waży wyle samo co wypłacone w nominałach 2 zł.

ZADANIE 6.

ZADANIE 7.

Jest 11 lutego. Maciek obliczył, że za 5 tygodni będzie go stać na wymarzoną grę komputerową. Podaj dzień i miesiąc w którym Maciek będzie mógł kupić grę. Skorzystaj z kartek kalendarza.

A. 25 lutego B. 11 marca C. 17 marca

ZADANIE 8.

Ala i Maciek o różnych godzinach kończą lekcje. Ala o godzinie 12:30, natomiast Maciek 2 godziny i 15 minut później. Mama obiecała rodzeństwu, że zaraz po skończonych lekcjach dostaną swoje kieszonkowe. Na którym zegarze zaznaczono godzinę, w której Maciek otrzyma swoje kieszonkowe?

A. B. C.

ZADANIE 9.

Tata postanowił, że w tym tygodniu Ala i Maciek dostaną takie samo kieszonkowe. Dał więc swoim dzieciom banknot 20 zł i powiedział, żeby każdy zabrał swoją część. Jaką kwotę otrzymało każde z nich?

A. 10 zł B. 15 zł C. 20 zł

ZADANIE 10.

Maciek i Ala poszli z mamą na godzinne zakupy. Maciek w ciągu każdego kwadransa wydawał 10 złotych, Ala w ciągu całej godziny wydała 40 złotych. Wskaż prawdziwe zdanie.

A. Maciek w ciągu godziny wydał mniej niż Ala. B. Maciek na tych zakupach wydał więcej pieniędzy niż Ala. C. Ala i Maciek wydali po tyle samo pieniędzy.