wakacje x

Sprawdzian trzecioklasisty na 100%

ZESTAW 4 - POSZUKIWACZE SKARBÓW

W zadaniach są podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZADANIE 1.

Mapa o szerokości 40 centymetrów, która wskazuje gdzie znajduje się skarb uległa zniszczeniu. Oderwany został kawałek papieru i teraz mapa ma 25 centymetrów szerokości. Ile wynosi szerokość oderwanego kawałka papieru?

A. 5 cm B. 15 cm C. 25 cm

ZADANIE 2.

Mali odkrywcy szukają na polanie skarbu. Według obliczeń o godzinie dziewiątej powinni dotrzeć do skarbu. Jakim znakiem rzymskim oznacza się tą godzinę?

A. IX B. X C. XI

ZADANIE 3.

Trzech Piratów obrabowało statek. Każdy z nich zabrał po trzy skrzynie pełne złota. Ile skrzyń zabrali ze statku?

A. 3 B. 9 C. 12

ZADANIE 4.

W porcie cumuje statek z poszukiwaczami skarbów. Temperatura wody wynosi 2 stopnie. Jeżeli wzrośnie o 6 stopni, statek będzie mógł wypłynąć na pełne morze. Jaką temperaturę wskaże wtedy termometr?

A. B. C.

ZADANIE 5.

Maciek i Paweł wreszcie docierają do skarbu. Duża skrzynia ze złotem waży 30 kilogramów, średnia 15 kilogramów, natomiast mała 7 kilogramów. Ile ważą razem wszystkie skrzynie, które znaleźli chłopcy?

A. 42 kg B. 45 kg C. 52 kg

ZADANIE 6.

W sprzedaży pojawiły się bilety na rejs statkiem pirackim. Dla dzieci kosztuje 5 złotych, natomiast dla dorosłych 10 złotych. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Bilet dla dorosłych kosztuje tyle samo co dwa bilety dla dzieci. B. Bilet dla dzieci kosztuje tyle samo co dwa bilety dla dorosłych. C. Rodzic z dzieckiem zapłaci 20 zł za bilety.

ZADANIE 7.

Mali poszukiwacze skarbów planują wyprawę po skarb. Aby go zdobyć w ciągu dwóch tygodni muszą przemierzyć wiele kilometrów. Kiedy planują odnaleźć skarb jeśli dziś jest 20 maja? Skorzystaj z kartek kalendarza.

A. 29 maja B. 3 czerwca C. 5 czerwca

ZADANIE 8.

Poszukiwania zaginionego skarbu rozpoczęły się o godzinie 9:00, a zakończyły o godzinie wskazanej na zegarze. Ile godzin trwały poszukiwania?

A. 4 godziny B. 3 godziny C. 1 godzinę

ZADANIE 9.

Znaleziono dużą skrzynię ze złotem o szerokości 18 metrów. W jej wnętrzu znajdowały się mniejsze skrzynie o szerokości 3 metrów. Ile małych skrzyń zmieściło się w dużej skrzyni?

A. 2 B. 3 C. 6

ZADANIE 10.

Dwa statki wyruszyły na wyprawę w poszukiwaniu złota. Pierwszy dotarł do celu w ciągu godziny, natomiast drugiemu podróż zajęła trzy kwadranse. Który ze statków dotarł szybciej do celu?

A. Szybciej do celu dotarł pierwszy statek. B. Szybciej do celu dotarł drugi statek. C. Oba statki dotarły w tym samym czasie.