Strefa bez reklam

 

Dzięki reklamom na MatZoo uczysz się za darmo.

Dla wszystkich użytkowników, którzy chcieliby korzystać z serwisu bez oglądania reklam, wprowadziliśmy funkcjonalność "Strefa bez reklam".

Kupując Strefę bez reklam wspierasz rozwój naszego serwisu.


Aby korzystać ze strefy bez reklam należy zalogować się lub założyć konto wypełniając prosty formularz i dokonać płatności online przelewem w wysokości 22,00 zł (aktywacja na 30 dni, 22 zł/mc), lub 36,00 zł (aktywacja na 90 dni, 12 zł/mc), lub 54,00 zł (aktywacja na 180 dni, 9 zł/mc).