Regulamin projektu WAKACJE Z MATZOO

 

§ 1

Projekt "Wakacje z Matzoo" powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS: 0000402523, zwanej dalej Organizatorem. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

 

§ 2

Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą. Chcemy urozmaicić dzieciom wakacje. A także pomóc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki. Przedsięwzięcie ma na celu wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, upowszechnianie nauki przez zabawę.

 

§ 3

1. Projekt ma charakter otwarty.

2. W projekcie mogą brać udział jedynie uczniowie szkół podstawowych za zgodą swoich rodziców/ opiekunów.

 

§ 4

1. Projekt odbywa się online, w serwisie internetowym Matematyczne Zoo (http://matzoo.pl).

2. Adres strony projektu: http://wakacje.matzoo.pl

3. Aby wziąć udział w projekcie należy zarejestrować się na stronie projektu, wybierając klasę (od 1 do 8), do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

4. Rejestrować się do projektu można do dnia 10 sierpnia 2023 roku włącznie.

5. Poprzez zarejestrowanie się na stronie projektu Użytkownik oświadcza, że udzielił prawidłowych danych na swój temat.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu przez Fundację Rozwoju Edukacji Matematycznej, z siedzibą w Warszawie jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), a także art. 23. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), tj. zgoda wyrażona w treści formularza rejestracyjnego oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych tj. art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe przekazane Fundacji przez Uczestnika projektu przetwarzane są w celu realizacji projektu, w tym dostarczenia systemu internetowego projektu i wyłonienia nagrodzonych w projekcie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w projekcie.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz składania wniosku do organizatora o ich poprawienie.

5. Przystępując do udziału w projekcie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, klasy oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej projektu.

 

§ 6 PRZEBIEG KONKURSU

1. Przez wakacje (tj. od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.) każdego dnia publikowane będzie dla Uczestników zadanie matematyczne, które będzie możliwe do rozwiązania tylko w dniu publikacji. Dla każdej klasy przygotowane są odpowiednie pod względem trudności zadania do rozwiązania.

2. Aby rozwiązać zadania Użytkownik musi być zalogowany na platformie.

3. Godzina i miejsce rozwiązywania zadań są dowolne (z zastrzeżeniem, że każde zadanie jest dostępne do rozwiązania tylko przez jeden dzień - od godziny 00:01 do godziny 23:59).

4. Po wakacjach (tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.) każdy Uczestnik projektu, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań będzie mógł pobrać ze strony projektu dyplom w wersji elektronicznej (plik PDF), a każdy Uczestnik, który rozwiąże co najmniej 40 zadań - dyplom elektroniczny z wyróżnieniem (plik PDF). Dyplomy będą dostępne od 1 września, w formie plików do pobrania po zalogowaniu się na platformę (nie będą wysyłane mailowo).

 

§ 7

Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie informacji zawierających ich imiona, nazwiska, klasy i miejscowości w rankingu projektu na platformie konkursowej.

 

§ 8

1. Zgłoszenie się do projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania projektu.

3. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia projektu, a nawet odwołania projektu w każdym czasie.

 

do góry