Rejestracja uczestnika

Nie mam ukończonych 13 lat i jestem rejestrowany w serwisie przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego
Mam ukończone 13 lat i rejestruję się w serwisie za zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego

Należy wybrać klasę z minionego roku szkolnego, czyli 2017/2018.

Wpisz uważnie swój adres e-mail. Jeśli będzie błędny, nie będziesz mógł aktywować konta.
Hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków.
Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin projektu.
Przeczytałem/am i akceptuję Klauzulę informacyjną.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej (dalej Administrator) z siedzibą w Warszawie, ul. Brazylijska 9A lok. 46, 03-946 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy, pod nr KRS: 0000402523, NIP: 113-285-15-63, jako administrator danych osobowych, informuje Pania/Pana, iż:

 • Dane przetwarzane są w celu dostarczenia systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez Administratora:
  • dane przechowywane są przez 10 miesięcy od wygaśnięcia umowy lub ustania wymiany korespondencji pomiędzy Administratorem i Panem/Panią;
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Artykuł 6, ust. 1 f) GDPR(RODO), co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora;
  • dane nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo;
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 • jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania danych, ich niepodanie uniemożliwi weryfikację zapytania lub zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane.osobowe@matzoo.pl

Przeczytałem/am i akceptuję Politykę prywatności.