Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla koła matematycznego
prowadzonego przez panią Magdalenę Rynkiewicz
przy Szkole Podstawowej nr 23
w Elblągu

uczniów w kółku: 10opiekun kółka: Magdalena Rynkiewicz

opis działalności kółka:

Koło matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Rynkiewicz przy Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu

Koło mate­ma­tyczne jest skierowane do uczniów klasy Va, którego głównym celem jest roz­wi­janie umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych w zakre­sie m.in. własności liczb naturalnych, działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, działań na liczbach całkowitych oraz liczenie pól i obwodów figur płaskich z zastosowaniem poznanych własności figur na płaszczyźnie.

Bardzo ważnym elementem w pracy mojego koła jest pomoc portalu MatZoo. Dzieci z wielką radością uczęszczają na zajęcia i są bardzo aktywne w trakcie zadań. Bardzo często mają możliwość powtórzeń i ćwiczeń na rożnych, ciekawych przykładach. Dzięki tak dobrze skonstruowanej stronie edukacyjnej i bardzo łatwym interfejsie uczniowie zaczęli traktować zajęcia matematyczne bardzo poważnie, a matematyka dzięki MatZoo stała się przyjemna, a zdobywanie wiedzy ciekawym doświadczeniem.

 

< powrót