Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Annę Kubisztal
przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie

uczniów w kółku: 8opiekun kółka: Anna Kubisztal

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Kubisztal przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie

Na zajęciach kółka matematycznego uczniowie klas V i VI poszerzają swą wiedzę poprzez rozwiązywanie zagadek, łamigłówek liczbowych i logicznycznych. Sami uczestnicy zajęć wyszukują ciekawe zadania i wspólnie rozwiązują je przy wsparciu nauczyciela. Przygotowują się do udziału w konkursach matematycznych takich jak: wojewódzki konkurs matematyczny, Kangur Matematyczny, XI RK Młody Matematyk. Sukcesem jest tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie matematycznym, który uzyskała jedna z uczennic.

Uczniowie własnoręcznie sporządzają pomoce naukowe, które są wykorzystywane na zajęciach kółka czy lekcjach, np. tangramy, domino matematyczne, rebusy, krzyżówki.
Z powodu braku dostępu do internetu w szkole uczniowie rozwiązują w swoich domach różne zadania na matematycznych e- platformach. W szkole wraz z nauczycielką organizują Świeto Matematyki dla całej szkoły oraz Gminny Konkurs Rozgrywki Matematyczne.

 

< powrót