Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla kółka matematycznego "Mały Matematyk"
prowadzonego przez panią Zofię Powązkę
przy Szkole Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego
w Adamowiźnie

uczniów w kółku: 12opiekun kółka: Zofia Powązka

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne "Mały Matematyk" prowadzone przez panią Zofię Powązkę przy Szkole Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie

Kółko matematyczne "Mały Matematyk" prowadzone jest dla uczniów klas III. Dzieci na zajęciach doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcji, ale również rozwijają aktywność matematyczną i zdolności poznawcze oraz są pobudzane do samodzielnego i logicznego myślenia. Zajęcia odbywają się zarówno w pracowni komputerowej (raz w miesiącu) jak i w sali lekcyjnej. Uczniowie bardzo chętnie rozwiązują zadania na stronach matzoo, utrwalając wcześniej zdobyte wiadomości.

 

< powrót