Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Karolinę Kramer
przy Społecznej Szkole Podstawowej
w Jarocinie

uczniów w kółku: 7opiekun kółka: Karolina Kramer

opis działalności kółka:

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Karolinę Kramer przy Społecznej Szkole Podstawowej w Jarocinie

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie jest trudna do zrealizowania w tradycyjnej formie lekcyjnej, dlatego też w naszej szkole powstała idea założenia kółka matematycznego. Nasza szkoła istnieje od trzech lat, ale już po roku pracy z dziećmi dało się zauważyć uczniów, których świat liczb fascynuje i zachwyca bardziej niż innych.

Głównym celem kółka jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, wzbogacanie logicznego i kreatywnego myślenia oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Urozmaicona forma przeprowadzanych ćwiczeń dodatkowo wzmacnia atrakcyjność zajęć. Uczniowie oprócz tradycyjnej formy lekcyjnej, uczestniczą w zajęciach przy tablicy interaktywnej lub laptopach, gdzie samodzielnie starają się rozwiązać wyszukane w Internecie zadania. Gry i zadania logiczne podczas wspólnych zabaw dodatkowo integrują grupę, co daje jeszcze lepsze efekty pracy. Logiczne i kreatywne myślenie rozwijane jest także podczas nauki gry w szachy.

Uczniowie, uczestniczący w zajęciach kółka matematycznego z chęcią biorą udział w konkursach na różnych szczeblach i osiągają wysokie miejsca w ogólnopolskich olimpiadach (np. Olimpusek, Zuch, Sowa Matematyczna czy Konkurs Logicznego Myślenia).
Dzieci, ucząc się wspólnie, współpracują i mobilizują się wzajemnie do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.

 

< powrót