Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Panią Teresę Sosnę
przy Szkole Podstawowej w Rogowie

uczniów w kółku: 14opiekun kółka: Teresa Sosna

Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Teresę Sosnę przy Szkole Podstawowej w Rogowie

hasło / wiersz:

Chcesz być inżynierem,
architektem, informatykiem -
musisz być dobrym
matematykiem.

opis działalności kółka:

Zajęcia z kółka matematycznego organizowane są dla uczniów klasy VI. Głównymi celami prowadzonych zajęć są:
- Rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych
- Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego.
- Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
- Stwarzanie możliwości osiągania własnego sukcesu poprzez przygotowanie do udziału w różnych konkursach matematycznych
- Przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.
Przy realizacji tych celów korzystaliśmy z materiałów umieszczonych na waszej stronie. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z zasobów strony matzoo.

 

< powrót