wakacje

Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Justynę Lis-Gubernat
przy Szkole Podstawowej im ks. Czesława Przystasia
w Lutoryżu

uczniów w kółku: 6opiekun kółka: Justyna Lis-Gubernat

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Justynę Lis-Gubernat przy Szkole Podstawowej im ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

Opis działalności kółka

Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności, ułatwienie zaprezentowania efektów własnej pracy na forum całej szkoły to tylko nieliczne z zadań jakie stawia przed sobą nauczyciel matematyki - opiekun koła matematycznego.
Działalność koła matematycznego przyniosła oczekiwane efekty. Członkowie tych zajęć nie tylko pogłębili swą wiedzę i umiejętności matematyczne i uczestniczyli w konkursach matematycznych. Nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, różnych programów multimedialnych, przygotowywać i wygłaszać referaty. Prezentowanie na forum szkoły efektów własnej pracy (krzyżówki, rebusy, prezentacje, wystawki) przyczyniło się do wzrostu zainteresowania ogółu uczniów matematyką.
Aby uatrakcyjnić zajęcia często wykorzystywane były różne portale internetowe, e-booki i mutlibooki. Uczniowie na zajęciach pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. Dzięki różnorodnym metodom poznawały i fascynowały się światem matematyki.
Uczestnicy koła uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, uczą się chętnie, są aktywni podczas lekcji.

 

< powrót