Rejestracja uczestnika konkursu

Formularz należy uzupełnić danymi uczestnika tj. ucznia.

Nie mam ukończonych 13 lat i jestem rejestrowany w serwisie przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego
Mam ukończone 13 lat i rejestruję się w serwisie za zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego
Wpisz uważnie swój adres e-mail. Jeśli będzie błędny, nie będziesz mógł aktywować konta.
Hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków.
Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin konkursu.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Edukacji Matematycznej w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu.